Библија за деца

Вашите омилени приказни од Библијата. Потполно бесплатно.

Библиски приказни

Приказните бараат PDF Reader

Стар Завет

Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон Преземи датотека Трактат Преземи датотека Трактат Read the Bible
1 Кога Бог создаде се
Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон   Преземи датотека Трактат Битие 1-2
2 Почеток на тагата на Човекот
Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон   Преземи датотека Трактат Битие 3-6
3 Ное и Потопот
Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон   Преземи датотека Трактат Битие 6-10

Нов Завет

Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон Преземи датотека Трактат Преземи датотека Трактат Read the Bible
36 Раѓањето на Исус
Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон   Преземи датотека Трактат Матеј 1-2, Лука 1-2
54 Првиот Велигден
Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон   Преземи датотека Трактат Матеј 26-28, Лука 22-24, Јован 13-21
60 Рајот, Прекрасниот дом Божји
Преземи датотека Приказна Преземи датотека Боенка Преземи датотека Боенка Преземи датотека Телефон   Преземи датотека Трактат Јован 14; 2 Коринтјаните 5; Откровение 4, 21, 22
Приказна
Приказна
Приказна
Приказна
Приказна
Приказна
Приказна