Bible para ko mga wata

So egkalinyan nengka a tudtulan ebpun kanu Bible. Daden a benal egkabayadan lon.

Labing a Testament

Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon Download Tract File Download Tract File Read the Bible
1 Kanu kinawmbal no kadenan sa langun taman
Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon     Genesis 1-2
2 Sabapan nu lido na ginawa nu taow
Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon     Genesis 3-6
3 Noah enggu so masela kadalem
Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon     Genesis 6-10

Bago a Testament

Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon Download Tract File Download Tract File Read the Bible
36 Si kinambata kani Jesus
Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon     Matthew 1-2; Luke 1-2
54 So nawna a Easter
Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon     Matthew 26-28, Luke 22-24, John 13-21
60 Kawangan/surga, kadenan enggu mapiya a mga walay
Dowoad sa tudtulan a file Download sa file a pekulayan a kalatas Download sa file a pekulayan a kalatas Dowoad nengka so file siya sa selpon     John 14; 2 Corinthians 5; Revelation 4, 21, 22
Tudtulan
Tudtulan
Tudtulan
Tudtulan
Tudtulan
Tudtulan
Tudtulan