Bible para ko mga wata

So egkalinyan nengka a tudtulan ebpun kanu Bible. Daden a benal egkabayadan lon.

Labing a Testament

Dowoad sa tudtulan a file
Download sa file a pekulayan a kalatas
Download sa file a pekulayan a kalatas
Dowoad nengka so file siya sa selpon
Download Tract File
Download Tract File
1 Kanu kinawmbal no kadenan sa langun taman
2 Sabapan nu lido na ginawa nu taow
3 Noah enggu so masela kadalem

Bago a Testament

Dowoad sa tudtulan a file
Download sa file a pekulayan a kalatas
Download sa file a pekulayan a kalatas
Dowoad nengka so file siya sa selpon
Download Tract File
Download Tract File
36 Si kinambata kani Jesus
54 So nawna a Easter
60 Kawangan/surga, kadenan enggu mapiya a mga walay