Ibibilia la vadioko

Maimiyo lako lakubidi lapitile nkati muibibilia. Kwau monho wabule.

Umia inamba yako kwaupande ya vadioko

Paliutu liatuvele

Winnipeg: Njini umo wavavele vanu vakuwika 750, 000 vanu voe namene. Ukupangua pakati longitudinal pakati musilambo sakukanada.

Tuandikila wetu apa

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tujialeta wetu inamba yako ya email

Tumanhia silambo chako na mpaka iluga yako mpaka muaulatela wako po unjetu.

Newsletter Sign Up