Ibibilia la vadioko

Maimiyo lako lakubidi lapitile nkati muibibilia. Kwau monho wabule.

Sikumene sake

Mateus 19:14 Yesu atedoni, 'Valeke vadioko vaide kwangu, mua sitengo sakuwa nisao.'

Ibibilia ya vadioko ikupangua pakulota vadioko vamanhe Yesu Kristo kwakupitila kujiava maimiyo latukodia mulibuku lia Ibibilia. Na masauma lanji laku vilingananga, kenga mu anhinhita, wbmundial, mucelular, mu PDA, mumamba la malemba, dikampuni, na mabuko tu lamalemba, pakulota ndioko aulule kusomyia.

Maimiyo ala la Ibibilia ikutakingua ijiavike kwa isalia ya vadioko kenga 1.8 bilhoes ya vadioko uti musilambo.

Maimiyo la mudikampuni diambone!

Ivangelho trato ukujiava na inkuvaupa vanu voe vakulota maimiyo la Ibibilia yavadioko yabule!

Valanganga inamba yako kwazi kwauvele: evangelicaltract.com

Andika mu boletim viaulota