Ibibilia la vadioko

Maimiyo lako lakubidi lapitile nkati muibibilia. Kwau monho wabule.

Maimiyo la Ibibilia

Maimiyo akupatikane PDF Reader

Mungano wakala

Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA Baxar TC Baxar TC Read the Bible
1 Nungu pakandiengue huti
Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA   Baxar TC Genesis 1-2
2 Kwanjanga kwa matuva la munu
Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA   Baxar TC Genesis 3-6
3 Noe na liwambwe
Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA   Baxar TC Genesis 6-10

Mungano wambi

Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA Baxar TC Baxar TC Read the Bible
36 kuvalenkua Kia mwue Yesu
Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA   Baxar TC Mateus 1-2 Lucas 1-2
54 Ipascoa Itandi
Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA   Baxar TC Mateus 26-28, Lucas 22-24, Joao 13-21
60 Kuwa, Ing’ande Yambone Ya Nungu
Baxar mukukondia maimiyo Baxar mulibuko liamalemba Baxar mulibuko liamalemba Baxar PDA   Baxar TC Joao 14; 2 Corintios 5; Apocalipsi 4, 21, 22