Ny baiboly ho an’ny ankizy

Tantaran’ny Baiboly ankafizinao. Maimaimpoana


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Mifandraisa amin’ny Baiboly ho an’ny ankizy

Aiza no misy anay ?

Winnipeg : tanana ahitana mponina eo amin’ny 750.000 eo ho eo, eo afovoan-tany ny Canada

Manorata aty aminay

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Mandefasa mailaka aty aminay

Lazao anay ny anran’ny firenena hipetrahanao, sy ny tenim-pirenena ifampiresahanao.

Newsletter Sign Up

Receive