Ny baiboly ho an’ny ankizy

Tantaran’ny Baiboly ankafizinao. Maimaimpoana

Ny tanjonay

Matio 19 :14 Ary hoy Jesoa : « Avelao ny zaza hanantona ahy, ary aza raràna fa any toa azy ny fanjakan’Andriamanitra »

Ny Baiboly ho an’ny ankizy dia natao mba hahafahan’ny ankizy rehetra mahafantatra an’i Jesoa Kristy. Izany dia noho ny fizarana maimaimpoana tantaran’ny Baiboly vita an-tsary, amin’ny alalan’ny interneto, finday, PDA, trakta maro loko ary boky natao ho lokoina, izay voadika amin’ny fitenim-pirenena maro samy hafa

Ireny tantaran’ny Baiboly ireny dia zaraina maimaimpoana arak’izay tratra amin’ny ankizy 1,8 tapitrisa manerantany

Fisoratana anarana amin’ny gazety