Ny baiboly ho an’ny ankizy

Tantaran’ny Baiboly ankafizinao. Maimaimpoana

Tantaran’ny baiboly

Tantara mila PDF Reader PDF Reader

Testamenta taloha

Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta Watch on Youtube Read the Bible
1 Raha namorona izao tontolo izao Andriamanitra
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta
YouTube Video
Genesisy 1-2
2 Ny Niandohan’ny fahorian’ny olombelona
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta
YouTube Video
Genesisy 3 – 6
3 Noa sy ny safo-drano
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta
YouTube Video
Genesisy 6 – 10
4 Ny Fampanantenana
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Genesisy 11-21
5 Mitsapa ny fitiavan’i
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Genesisy 22-24
6 Jakôba Ilay Mpamitaka
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Genesisy 25-33
7 Zanaka Tiana Indrindra Lasa Andevo
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Genesisy 37, Genesisy 39
8 Nasandratr’Andriamanitra I Josefa, ilay Andevo
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina             Genesisy 39-45
9 Ilay Printsy Avy Tao an-dRenirano
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina             Eksodosy 2
10 Ilay zanaka mpanjaka tonga mpiandry ondry
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Eksodosy 2-5
13 Nandray andraikitra i Josoa
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Josoa 1-6
14 Samsona, ilay lehilahy maherin’ Andriamanitra
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Mpitsara 13-16
15 Ilay tafika kelin’i Gideona
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Mpitsara 6-8

Testamenta vaovao

Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta Watch on Youtube Read the Bible
36 Ny nahaterahan’i Jesoa
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta
YouTube Video
Matio 1-2, Lioka 1-2
37 Ilay mpitondra hafatr’Andriamanitra
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Marka 6 ; Lioka 1, Lioka 3
38 Fotoana sarotra ho an’i Jesoa
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Matio 4, Lioka 4
39 Jesoa nifidy ny mpianatra roambinifolo lahy
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Matio 4-7, Marka 1, Lioka 6
40 Ireo fahagagana nataon’i Jesoa
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Matio 8 – 9, Marka 1 – 2, Marka 4, Lioka 4, Lioka 8, Jaona 2
41 Tonga nihaona tamin’i Jesoa ny lehiben’ny tempoly iray
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Jaona 2-3, Nomeria 21
42 Jesoa Ilay Mpampianatra Lehibe
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Matio 5 – 7, Lioka 6
43 Ilay mpamafy sy ny voa
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Matio 13
44 Ilay lehilahy manankarena sy ilay lehilahy mahantra
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Luke 16
45 Ilay zanaka adala
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Lioka 15
46 Ilay Samaritana tsara fanahy
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Lioka 10:25-37
47 Ilay vehivavy Samaritana
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Jaona 4
48 Ny nampitsaharan’i Jesoa ny tafio-drivotra
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina   Télécharger fichier PDA       Matio 8 sy 14; Marka 4; Lioka 8
54 Ny Paska voalohany
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta
YouTube Video
Matio 26-28, Lioka 22-24, Jaona 13 - 21
60 Ny Paradisa, ilay tranon' ANDRIAMANITRA mahafinaritra aok’izany
Télécharger ny fichier Tantara Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Télécharger ny fichier ny Boky ho lokoina Download Audio File Télécharger fichier PDA Télécharger Trakta Télécharger Trakta
YouTube Video
Jaona 14; 2 Korintiana 5; Apokalypsy 4, 21, 22
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara