Baiboly ho an’ny zaza

Tantara faraky zay tianao amin’ny Baiboly. Malalaky tanteraky.

Tantara amin’ny Baiboly ao

Mitaky PDF Reader ny tantara

Testamenta Taloha

Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny Mangalaky fisien’ny Trakta Mangalaky fisien’ny Trakta Read the Bible
1 Vatany Vao Nanao Ny Raha Iaby Zanahary
Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny     Genesisy 1-2
2 Ny Fanomboan’ny Alahelon’ny Olombelo
Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny     Genesisy 3-6
3 Noa Sy Ny Safodrano Lehibe
Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny     Genesisy 6-10

Testamenta Vaovao

Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny Mangalaky fisien’ny Trakta Mangalaky fisien’ny Trakta Read the Bible
36 Ny Nahaterahan’i Jesosy
Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny     Matio 1-2, Lioka 1-2
40 Ny Fahagaga Nataon’I Jesosy
Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny     Matio 8-9, Marka 1-2, Marka 4, Lioka 4, Lioka 8, Jaona 2
54 Ny Paska Voalohany
Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny     Matio 26-28, Lioka 22-24, Jaona 13-21
60 Lanitsy, Fonenan’Andriamanitsy Kanto
Mangalaky fisien’ny Tantara Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisie boky fandokoa Mangalaky fisien’ny telefôny     Jaona 4; 2 Korintiana 5; Apokalypsy 4, 21, 22
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara