Baiboly ho an’ny zaza

Tantara faraky zay tianao amin’ny Baiboly. Malalaky tanteraky.

Tantara amin’ny Baiboly ao

Mitaky PDF Reader ny tantara

Testamenta Taloha

Mangalaky fisien’ny Tantara
Mangalaky fisie boky fandokoa
Mangalaky fisie boky fandokoa
Mangalaky fisien’ny telefôny
Mangalaky fisien’ny Trakta
Mangalaky fisien’ny Trakta
Read the Bible
1 Vatany Vao Nanao Ny Raha Iaby Zanahary
2 Ny Fanomboan’ny Alahelon’ny Olombelo
3 Noa Sy Ny Safodrano Lehibe

Testamenta Vaovao

Mangalaky fisien’ny Tantara
Mangalaky fisie boky fandokoa
Mangalaky fisie boky fandokoa
Mangalaky fisien’ny telefôny
Mangalaky fisien’ny Trakta
Mangalaky fisien’ny Trakta
Read the Bible
36 Ny Nahaterahan’i Jesosy
60 Lanitsy, Fonenan’Andriamanitsy Kanto