Alkitab untuk Anak-anak

YCerita-cerita kegemaran anda dari Alkitab. Bahan-bahan percuma.

Perjanjian Lama

Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Read the Bible
1 Ketika Tuhan mencipta segala benda
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Kejadian 1-2
2 Permulaan Kesedihan Seseorang Manusia
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Kejadian 3-6
3 Nuh dan Banjir
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Kejadian 6-10
4 Janji Allah kepada Abraham
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Kejadian 11-21
5 Allah menguji kasih Abraham
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Kejadian 22-24
6 Yakub si penipu
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Kejadian 25-33
7 Anak kesayangan menjadi hamba
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Kejadian 37, Kejadian 39
8 Allah Memberkati Yusuf, siHamba
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Kejadian 39-45
9 Putera Dari Sungai
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Keluaran 2
15 Tentera kecil Gideon
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Hakim-Hakim 6-8
16 Rut: Sebuah kisah cinta
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Rut
17 Samuel, Anak Tuhan - Pelayan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     1 Samuel 1-7
19 Daud si Anak Gembala
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     1 Samuel 16-20

Perjanjian Baru

Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Read the Bible
36 Kelahiran Tuhan Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Matius 1-2, Lukas 1-2
40 Mukjizat Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Matius 8-9, Markus 1-2, Markus 4, Lukas 4, Lukas 8, Yohanes 2
54 Paskah Pertama
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Matius 26-28, Lukas 22-24, Yohanes 13-21
56 Gereja menghadapi kesulitan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Kisah Para Rasul 4-9
58 Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA     Acts 8-9
60 Syurga, Rumah Allah Yang Indah
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Yohanes 14; 2 Korintus 5; Wahyu 4, 21, 22