Alkitab untuk Anak-anak

YCerita-cerita kegemaran anda dari Alkitab. Bahan-bahan percuma.

Perjanjian Lama

Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Watch on Youtube Read the Bible
1 Ketika Tuhan mencipta segala benda
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Kejadian 1-2
2 Permulaan Kesedihan Seseorang Manusia
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Kejadian 3-6
3 Nuh dan Banjir
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Kejadian 6-10
4 Janji Allah kepada Abraham
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 11-21
5 Allah menguji kasih Abraham
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 22-24
6 Yakub si penipu
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 25-33
7 Anak kesayangan menjadi hamba
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 37, Kejadian 39
8 Allah Memberkati Yusuf, siHamba
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 39-45
9 Putera Dari Sungai
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Keluaran 2
10 Putera yang Menjadi Gembala
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Keluaran 2-5
11 Selamat Tinggal Firaun!
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Keluaran 4-15
12 Empat Puluh Tahun
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Keluaran 15-34
13 Yosua Mengambil Tanggungjawab
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yosua 1-6
14 Simson, Orang Kuat Tuhan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Hakim-hakim 13-16
15 Tentera kecil Gideon
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Hakim-Hakim 6-8
16 Rut: Sebuah kisah cinta
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Rut
17 Samuel, Anak Tuhan - Pelayan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       1 Samuel 1-7
18 Si Raja Bodoh yang Tampan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             1 Samuel 8-15
19 Daud si Anak Gembala
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       1 Samuel 16-20
20 Daud Sang Raja (Bahagian 1)
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             1 Samuel 24-31
21 Daud Sang Raja (Bahagian 2)
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             2 Samuel 1-12
22 Raja Salomo yang Bijaksana
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             1 Raja-raja 1-12
23 Raja yang Baik, Raja yang Jahat
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             2 Tawarikh 33-36
24 Manusia Api
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             1 Raja-raja 17-19
25 Elisa, Manusia Mujizat
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             2 Raja-raja 2-7, 13
26 Yunus dan Ikan Besar
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yunus
27 Yesaya Melihat Masa Depan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yesaya 1, 6, 7, 9, 53
28 Yeremia, Laki-laki yang Menangis
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yeremia
29 Yehezkiel: Manusia Penglihatan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yehezkiel
30 Ratu Ester yang Cantik
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Ester
31 Daniel dan Para Tawanan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Daniel 1-2
32 Daniel dan Mimpi Misterius
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Daniel 2:27-2:39
33 Lelaki Yang Tidak Bengkok
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Daniel 3
34 Daniel dan Gua Singa
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Daniel 6
35 Tembok Besar Nehemia
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Nehemia

Perjanjian Baru

Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Watch on Youtube Read the Bible
36 Kelahiran Tuhan Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Matius 1-2, Lukas 1-2
37 Seorang Rasul Allah
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Matius 3, 14:1-14:13
38 Masa Sedih Untuk Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Matius 4:1-4:11
39 Yesus Memilih Dua Belas Murid-Nya
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Matius 4:18-7:29
40 Mukjizat Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Matius 8-9, Markus 1-2, Markus 4, Lukas 4, Lukas 8, Yohanes 2
41 Pemimpin Rumah Tuhan Mengunjungi Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yohanes 2:13-3:22
42 Yesus Sang Guru Besar
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Matius 5-7
43 Petani dan Benih
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Matius 13:1-13:23
44 Orang Kaya, Orang Miskin
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Lukas 16
45 Anak yang Hilang
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Lukas 15:11-15:32
46 Orang Samaria yang Baik Hati
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Lukas 10:25-10:42
47 Perempuan di Sebuah Sumur
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yohanes 4:1-4:32
48 Yesus Mendiamkan Laut Bergelora
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Matius 8:23-8:27
49 Gadis Yang Hidup Dua Kali
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Markus 5:21-5:43
50 Yesus Menyembuhkan Orang Buta
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Markus 10:46-10:52
51 Yesus Memberi Makan 5000 Orang
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Matius 14:14-14:21
52 Yesus dan Lazarus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Yohanes 11:1-11:45
53 Yesus dan Zakheus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Lukas 19:1-19:10
54 Paskah Pertama
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Matius 26-28, Lukas 22-24, Yohanes 13-21
55 Kelahiran Gereja
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Kisah Para Rasul 1-4
56 Gereja menghadapi kesulitan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kisah Para Rasul 4-9
57 Petrus dan Kuasa Doa
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Kisah Para Rasul 9:32-9:43
58 Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kisah Para Rasul 8-9
59 Perjalanan-Perjalanan Paulus yang Mengagumkan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna             Kisah Para Rasul 16:16-16:40
60 Syurga, Rumah Allah Yang Indah
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Yohanes 14; 2 Korintus 5; Wahyu 4, 21, 22
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita