Alkitab untuk Anak-anak

YCerita-cerita kegemaran anda dari Alkitab. Bahan-bahan percuma.

Perjanjian Lama

Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Watch on Youtube Read the Bible
1 Ketika Tuhan mencipta segala benda
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Kejadian 1-2
2 Permulaan Kesedihan Seseorang Manusia
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Kejadian 3-6
3 Nuh dan Banjir
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Kejadian 6-10
4 Janji Allah kepada Abraham
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 11-21
5 Allah menguji kasih Abraham
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 22-24
6 Yakub si penipu
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 25-33
7 Anak kesayangan menjadi hamba
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 37, Kejadian 39
8 Allah Memberkati Yusuf, siHamba
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kejadian 39-45
9 Putera Dari Sungai
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Keluaran 2
15 Tentera kecil Gideon
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Hakim-Hakim 6-8
16 Rut: Sebuah kisah cinta
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Rut
17 Samuel, Anak Tuhan - Pelayan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       1 Samuel 1-7
19 Daud si Anak Gembala
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       1 Samuel 16-20

Perjanjian Baru

Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah Watch on Youtube Read the Bible
36 Kelahiran Tuhan Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Matius 1-2, Lukas 1-2
37 Seorang Rasul Allah
Muat turun fail cerita               Matius 3, 14:1-14:13
38 Masa Sedih Untuk Yesus
Muat turun fail cerita               Matius 4:1-4:11
39 Yesus Memilih Dua Belas Murid-Nya
Muat turun fail cerita               Matius 4:18-7:29
40 Mukjizat Yesus
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Matius 8-9, Markus 1-2, Markus 4, Lukas 4, Lukas 8, Yohanes 2
54 Paskah Pertama
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Matius 26-28, Lukas 22-24, Yohanes 13-21
56 Gereja menghadapi kesulitan
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Kisah Para Rasul 4-9
58 Dari Penganiaya Menjadi Pengkhotbah
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna   Muat turun fail PDA       Acts 8-9
60 Syurga, Rumah Allah Yang Indah
Muat turun fail cerita Muat turun fail buku mewarna Muat turun fail buku mewarna Download Audio File Muat turun fail PDA Muat turun fail risalah Muat turun fail risalah
YouTube Video
Yohanes 14; 2 Korintus 5; Wahyu 4, 21, 22
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita
Cerita