Tusi Paia mo Tamaiti

Tala e te fiafia iai mai le Tusi Paʻia. Matua saoloto.

Tala o le Tusi Paia

O tala e manaʻomia le PDF Reader

Feagaiga Tuai

Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila Sii mai le faila faila Sii mai le faila faila Read the Bible
1 Ina ua faia e le Atua mea uma
Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila     Kenese 1-2
2 Le Amataga o Faanoanoaga o le Tagata
Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila     Kenese 3-6
3 Noa ma le Lolo Tele
Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila     Kenese 6-10

Feagaiga Fou

Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila Sii mai le faila faila Sii mai le faila faila Read the Bible
36 Le Fanau Mai o Iesu
Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila     Mataio 1-2; Luka 1-2
40 Vavega a Iesu
Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila     Mataio 8–9; Mareko 1–2, 4; Luka 4, 8; Ioane 2
54 Le Uluai Eseta
Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila     Mataio 26-28; Luka 22-24; Ioane 13-21
60 Lagi, le Fale Matagofie o le Atua
Lalotoso Tala Faila Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila Tusi Tusi Lalotoso Faila faila     Ioane 14; 2 Korinito 5; Faʻaaliga 4, 21, 22