Littafi Mai Tsarki don Yara

Labarun da kuka fi so daga cikin Littafi Mai-Tsarki. Babu shakka kyauta.

Labarun Litafi Mai-Tsarki

Labarun suna buƙatar PDF Reader

Tsohon Alkawari

Zazzage Fayil na Labari
Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi
Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi
Zazzage Fayil din waya
Zazzage Fayil din Tract
Zazzage Fayil din Tract
1 Lokacin Da Allah Yayi Komai
2 Farkon Bakin Cikin Mutum
3 Nuhu da Babbar Rigyawa

Sabon Alkawari

Zazzage Fayil na Labari
Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi
Zazzage Fayil ɗin Littattafai mai launi
Zazzage Fayil din waya
Zazzage Fayil din Tract
Zazzage Fayil din Tract
36 Haihuwar Yesu
54 Farkon Ista
60 Sama, Kyakkyawan Gidan Allah