BIBLIYA PARA KU WATA

SU TAYP AKEN A ISTORYA KU BIBLIYA. LIBRE AYA.

ANDANG A KADTARU

DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON E DOWNLOAD SU PAYL A BANTAY E DOWNLOAD SU PAYL A BANTAY Read the Bible
1 SU KINAUMBARA NU KADNAN KU LANGON
DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON     GENESIS 1-2
2 SU UMPISA NU KALUDKURAN NA MAMA
DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON     GENESIS 3-6
3 SI NOAH ANGGU SU MAPYA A BAHA
DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON     GENESIS 6-10

BAGO A KADTARU

DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON E DOWNLOAD SU PAYL A BANTAY E DOWNLOAD SU PAYL A BANTAY Read the Bible
36 SU KIAMBATA KU JESUS
DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON     MATTHEE 1-2
54 SU UNA A LEMANAN
DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON     MATTHEW 26-28, LUKE 22-24, JOHN 13-21
60 SURGA, KADNAN MAPYA A WALAY
DOWNLOAD KA SU PAYLS KU ISTORYA DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KA SU PAYL LIBRO A KULAYAN DOWNLOAD KU PAYL NU SELPON     JOHN 14; 2 CORINTHIANS 5; REVELATION 4, 21, 22