Cov Me Nyuam Phau Ntawv Txog Dab Neeg

Koj nyiam dab neeg Ntawv Vajtswv. Ua kom tiav dawb.

Pub rau Cov Me Nyuam Phau Ntawv Txog Dab Neeg

We appreciate all donations, but tax receipts can only be sent to Canadian & USA donors.

United States Donations

Please use the following link to Friends of the Great Commission (FGC) for United States donors. Donations made in US dollars to Friends of the Great Commission (FGC) are tax receiptable in the United States under EIN No. 46-5506318.

USA Donation Form

Canadian Donations

Canadian donors may alternatively send a cheque to Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1, and a tax receipt will be issued.


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Txhua yam ntaub ntawv muaj nyob hauv lub vev xaib no yog pub dawb rau tsis siv coj mus muag @ 2006 -2018 Phau Ntawv Teev Tseg Menyuam yaus; 2006 - 2023 Bible for Children Inc.