Naupangte tan a Bible

Bible atang a I thawnthu duh ber. Man nei miah lo in.

Tawng dangdang te

Naupangte tana Bible ah thlawnpek pe thin ang che