ကလေးများအတွက်သမ္မာကျမ်းစာ

သမ္မာကျမ်းစာမှသင်အကြိုက်ဆုံးပုံပြင်များ လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။

ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်

ရှင်မဿဲခရစ်ဝင် ၁၉:၁၄ ယေရှုက '' သူငယ်များငါ့ထံသို့လာကြလော့။ သူတို့ကိုမတားမြစ်ကြနှင့်။ အကြောင်းမူကား၊ ထိုသို့သောသူသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်၏ '' ဟုမိန့်တော်မူ၏။

ကလေးများအတွက်သမ္မာကျမ်းစာသည် World Wide Web, ဆဲလ်ဖုန်း/PDA၊ ပုံနှိပ်ထားသောအရောင်ဝေစာများနှင့်အရောင်စာအုပ်များအပါအ ၀ င်ပုံသဏ္ဌာန်မျိုးစုံနှင့်မီဒီယာများအပါအ ၀ င်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်မီဒီယာများကိုဖြန့်ဝေခြင်းအားဖြင့်ကလေးများအားယေရှုခရစ်တော်အားလူသိများစေရန်ဖြစ်သည်။ ကလေးစကားပြောနိုင်သည်။

ဤသမ္မာကျမ်းစာပုံပြင်များကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၁.၈ ဘီလီယံသောကလေးများထံသို့ဖြန့်ဝေရန်ဖြစ်သည်။

သတင်းလွှာမှတ်ပုံတင်ပါ