Хүүхдэд зориулсан Библи

Таны дуртай Библийн түүхүүд. Бүгд үнэгүй.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Хүүхдэд зориулсан Библид хандив өргөх

We appreciate all donations, but tax receipts can only be sent to Canadian & USA donors.

United States Donations

Please use the following link to Friends of the Great Commission (FGC) for United States donors. Donations made in US dollars to Friends of the Great Commission (FGC) are tax receiptable in the United States under EIN No. 46-5506318.

USA Donation Form

Canadian Donations

Canadian donors may alternatively send a cheque to Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1, and a tax receipt will be issued.


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Веб сайт дээрх бүх материал үнэ төлбөргүй бөгөөд хэвлэх эрхтэй болно худалдааны зорилгоор ашилахыг хориглоно. 2003 - 2024 Хүүхдэд зориулсан Библи.