Хүүхдэд зориулсан Библи

Таны дуртай Библийн түүхүүд. Бүгд үнэгүй.


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

Бидний зорилго

Матай 19:14 Харин Есүс 'Хүүхдүүдийг зөвшөөр, Над уруу ирэхийг бүү болиул. Учир нь тэнгэрийн хаанчлал бол эдний адил хүмүүсийнх юм'

Хүүхдүүдэд зориулсан Библи нь Есүс Христийг хүүхдүүдэд таниулах зорилгоор зурагтай Библийн түүхүүд болон дэлхий дахины Вэб сайт WWW, гар утас/PDA програм, хэвлэмэл будах товхимол болон будах ном зэргээр холбогдох материалуудыг хүүхдийн ярьж чадах бүхий л хэл дээр хийж гаргадаг.

Эдгээр Библийн Түүхүүд дэлхийн 1.8 тэрбум хүүхдүүдэд хэзээд үнэгүй тараагдах юм

Сонинд бүртгүүлэх

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Веб сайт дээрх бүх материал үнэ төлбөргүй бөгөөд хэвлэх эрхтэй болно худалдааны зорилгоор ашилахыг хориглоно. 2003 - 2024 Хүүхдэд зориулсан Библи.