Хүүхдэд зориулсан Библи

Таны дуртай Библийн түүхүүд. Бүгд үнэгүй.

Бидний зорилго

Матай 19:14 Харин Есүс 'Хүүхдүүдийг зөвшөөр, Над уруу ирэхийг бүү болиул. Учир нь тэнгэрийн хаанчлал бол эдний адил хүмүүсийнх юм'

Хүүхдүүдэд зориулсан Библи нь Есүс Христийг хүүхдүүдэд таниулах зорилгоор зурагтай Библийн түүхүүд болон дэлхий дахины Вэб сайт WWW, гар утас/PDA програм, хэвлэмэл будах товхимол болон будах ном зэргээр холбогдох материалуудыг хүүхдийн ярьж чадах бүхий л хэл дээр хийж гаргадаг.

Эдгээр Библийн Түүхүүд дэлхийн 1.8 тэрбум хүүхдүүдэд хэзээд үнэгүй тараагдах юм

Сонинд бүртгүүлэх