Kom bonneg sebr songo

yamb sen nong ne y suur faa ebr song kibe. Yaa zaalem zanga.

Zood kudga sebre

telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa telesarzy fisie ninga sen kot kibar sen mamsa telesarzy fisie ninga sen kot kibar sen mamsa Read the Bible
1 Wennaam sen wa n maan faa n se
telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa     Singre sebre 1-2
2 Ninsaal su-saams singre
telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa     Singre 3-6
3 A Nowe ne sa keenga
telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa     Singre 6-10

Zood paalga sebre

telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa telesarzy fisie ninga sen kot kibar sen mamsa telesarzy fisie ninga sen kot kibar sen mamsa Read the Bible
36 A zezi rogm
telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa     Matiye 1-2, Luk 1-2
54 PiPi Paka
telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa     Matiye 26-28, Luk 28-24, Za 13-21
60 Arzana, Wennaam zak neere
telesarz y kibare fisie Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora telesarzy fisie wa y nug n bange wa     Za 14; 2 Korent 5; Yel pukr 4, 21, 22