Kom bonneg sebr songo

yamb sen nong ne y suur faa ebr song kibe. Yaa zaalem zanga.

Zood kudga sebre

telesarz y kibare fisie
Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora
Telesarzy fisie wa sebr ninga sen na n ning kobg buud tor tora
telesarzy fisie wa y nug n bange wa
telesarzy fisie ninga sen kot kibar sen mamsa
telesarzy fisie ninga sen kot kibar sen mamsa
Read the Bible
1 Wennaam sen wa n maan faa n se
2 Ninsaal su-saams singre
3 A Nowe ne sa keenga