Baiberi rovanaidoko

Ngano djako djaunodakarira djomubaiberi. Zvese Zvomahala.

Ndimi djimweni

Ngenai mukubesana no Baiberi rovanaidoko

Matinokhandika

Winnipeg: doroba rimwe ronokwedera 750.000 yovagari, rinowanikwa pakati yomundau yo Canada

Titarirei

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

Tumirai E-mail

Ndapota, nangai nyika yako nondimi yako.

Newsletter Sign Up