Baiberi rovanaidoko

Ngano djako djaunodakarira djomubaiberi. Zvese Zvomahala.

Ndimi djimweni

Cidisiso cedo

Mateu 19:14 14 Jesu apo, vakati: regeranyi vana vadoko, mucavanesa kuti vavie kwediri ngokuti umambo womudenga ngohwavo'

Baiberi rovanaidoko riripo tevera kuti vanaidoko vazive Jesu Cristu ngokukovanisa kongano djomu baiberi djakatandadjwa nozviro zvinobesera ngonjira djakasianasiana napomwezve boteronyika eseyodjo computa, telefoni yocelulari/zvomaPDA, zviphepha zvokudubiswa momabuku okudira cori mundimi kudai ngomwana yanovereketa

Kudai zvingakwanisika, nango djoBaiberi idjidjinodikanwa kuti djikovaniswe mahala ku 1.8 rovanaido vamunyika

Wonanyi zvinyoro