IBhayibhli Labantwana

Indaba zenyu ezikhethekileyo ezivela eBhayibhilini. Ngokwamahala, akubhadalelwa.

Indaba zeBhayibhili

Indaba zifundeka ku-PDF Reader

ITestamente elidala

Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina Downloader ifayili lemifanekiso Downloader ifayili lemifanekiso Watch on Youtube Read the Bible
1 Lapho uNkulunkulu edala konke
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UGenesisi 1-2
2 Ukuqala kokudana koMuntu
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UGenesisi 3-6
3 UNowa lozamcolo omkhulu
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UGenesisi 6-10
4 God's Promise to Abraham
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda             Genesis 11-21
5 God Tests Abraham's Love
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda             Genesis 22-24
6 Jacob the Deceiver
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda             Genesis 25-33

ITestamente elitsha

Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina Downloader ifayili lemifanekiso Downloader ifayili lemifanekiso Watch on Youtube Read the Bible
36 Ukuzalwa kukaJesu
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UMathewu 1-2, ULukha 1-2
37 A Man Sent From God
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda             Matthew 3, 14:1-14:13
38 A Terrible Time for Jesus
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda             Matthew 4:1-4:11
39 Jesus Chooses 12 Helpers
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda             Matthew 4:18-7:29
54 Ipasika lakuqala
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UMathewu 26-28, ULukha 22-24, UJohane 13-21
60 Ezulwini, ikhaya likaNkulunkulu Elihle
Downloader ifayili yendaba Downloader ibhuku lokupenda Downloader ibhuku lokupenda Download Audio File Downloader ifayili labangcedisi bezemtshina   Downloader ifayili lemifanekiso
YouTube Video
UJohane 14; 2 AbaseKhorinte 5; Isambulo 4, 21, 22
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba
Indaba