बालबालिकाहरूको लागि बाइबल

बाइबलबाट तपाईलाई मनपर्ने कथाहरू बिल्‍कुलै निःशुल्‍क


Warning: Undefined variable $nav_menu in /home/dndqwb25/public_html/include/mobile_nav.php on line 22

पुरानो नियम

कथाको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌
रंग भर्ने किताबको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
रंग भर्ने किताबको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
Download Audio File
फोनको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
पर्चा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
पर्चा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
Read the Bible
1 परमेश्‍वरले सबै कुरा बनाउनुहुँदा
2 मानिसको दुःखको सुरुवात्
3 नोआ र जलप्रलय
4 अब्रह्मलाई पर्मेश्वर को प्रतिज्ञा
5 परमेश्वर ले अब्राहम को प्रेम लाई जाँच्नु भयो
6 ठगुवा याकुब
7 प्रिय छोरो दास भएका
8 दास यूसुफलाई परमप्रभुले आदर गर्नुभयो
9 नदीबाट राजकुमार
10 एक राजकुमार गोठालो भएको
11 फिरऊनलाई बिदा!
13 यहोषूले जिम्मा लिएका
14 षिमषोन, परमप्रभुको बलियो मानिस
15 गिदोनको सानो सेना
16 रूथः एक प्रेम कथा
17 षमूएल, परमेष्वरको छोरा-दास
18 सुन्दर मूर्ख राजा
19 दाऊद एक गोठालो
20 दाऊद राजा (भाग 1)
21 दाऊद राजा (भाग 2)
22 ज्ञानी राजा सुलेमान
23 असल राजा, खराब राजा
24 आगोको मानिस
25 एलिया, आष्चर्यको मानिस
26 योना अनि ठूलो माछा
27 यषैयाले भविश्य देख्छ
28 यर्मिया, आँसुको मानिस
29 इजकिएलः दर्षनहरूको मानिस
30 सुन्दर एस्तर रानी
31 दानियल एक बन्दी
32 दानियल अनि रहस्यमय सपना
33 मानिस जो निहुरिन मानेनन्
34 दानियल अनि सिंहको खोर
35 नहेम्याहको महान् पर्खाल

नयाँ नियम

कथाको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌
रंग भर्ने किताबको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
रंग भर्ने किताबको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
Download Audio File
फोनको फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
पर्चा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
पर्चा फाइल डाउनलोड गर्नुहोस्‌।
Read the Bible
36 प्रभु येशूको जन्म
37 परमेश्वर ले पठाउनु भएको एकजना मानिस
38 येशू को लागि एक भयानक समय
39 येशू ले बारह चेला चुन्नू भयो
41 धर्म-गुरूले येषूलाई भेटे्
42 येषू महान् गुरू
43 बिउ छर्नेको उखान
44 धनी मानिस र लाजरस
45 उड़न्ता पुत्र
46 असल सामरी
47 इनारमा एक स्त्री
48 येषूले आँधीलाई षान्त गराउनुभयो
49 एक केटी जो दुइपल्ट बाचे
50 येषूले अन्धालाई निको पारे
51 येषूले पाँच हजार मानिसहरूलाई खुवाउनुभयो
52 येषू अनि लाजरस
53 येषू अनि जक्कै
55 मण्डलीको जन्म
56 एक मण्डलीले समस्या भेटेका
57 पत्रुस अनि प्रार्थनाको षक्ति
58 सताउनेदेखि प्रचारक भएका
59 पवलको अदभूत यात्रा
60 स्वर्ग, परमेश्‍वरको सुन्दर घर
कथा

कथा

कथा

कथा
कथा

कथा
कथा
कथा

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

यो वेबसाइटमा सबै सामाग्रीहरू गैर व्‍यवसायिक प्रयोगको लागि निःशुल्‍क उपलब्‍ध छ। 2003 - 2024 Bible for Children Inc.