Bibelen for barn

Dine favorittfortellinger fra Bibelen. Helt gratis.

Det gamle testamente

Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din. Last ned traktatfiler Last ned traktatfiler Read the Bible
1 Da Gud skapte alt
Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din.   Last ned traktatfiler 1 Mosebok 1-2
2 Begynnelsen på menneskenes ulykke
Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din.   Last ned traktatfiler 1 Mosebok 3-6
3 Noah og Storflommen
Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din.   Last ned traktatfiler 1 Mosebok 6-10

Det nye testamente

Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din. Last ned traktatfiler Last ned traktatfiler Read the Bible
36 Jesu fødsel
Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din.   Last ned traktatfiler Matteus 1-2, Lukas 1-2
54 Den første påsken
Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din.   Last ned traktatfiler Matteus 26-28, Lukas 22-24, Johannes 13-21
60 Himmelen, Guds herlige hjem
Last ned historiene Last ned fargeboken. Last ned fargeboken. Last ned filene til telefonen din.   Last ned traktatfiler Johannes 14; 2 Korinterbrev 5; Åpenbaringsboken 4, 21 og 22