baibo ya achichepele

nkhani yako yokondeka mu baibo. yaulele.

chipangano chakale

chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni chitani  daunilodi ma failo amapepala chitani  daunilodi ma failo amapepala Read the Bible
1 Mulungu pechipanga vonse
chitani daunilodi ma failo ankhani           Genesis 1-2
2 Kuyamba kwa chisoni cha munthu
chitani daunilodi ma failo ankhani           Genesis 3-6
3 Nowa na kusefukila kwamanzi yakulu
chitani daunilodi ma failo ankhani           Genesis 6-10

chipangano chasopano

chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni chitani  daunilodi ma failo amapepala chitani  daunilodi ma failo amapepala Read the Bible
36 Kubadwa kwa Yesu
chitani daunilodi ma failo ankhani           Mateyo 1-2, Luka 1-2
40 Zozizwisa za yesu
chitani daunilodi ma failo ankhani           Mateyu 8-9, Mariko 1-2, Mariko 4, Luka 4, Luka 8, Yohane 2
54 Isitala yoyamba
chitani daunilodi ma failo ankhani           Mateyo 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Kumwmba, nyumba yokongola ya mulungu
chitani daunilodi ma failo ankhani           Yohane 14; 2 Akolinto 5; Chivumbuluso 4, 21, 22