baibo ya achichepele

nkhani yako yokondeka mu baibo. yaulele.

chipangano chakale

chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni chitani  daunilodi ma failo amapepala chitani  daunilodi ma failo amapepala Read the Bible
1 Mulungu pechipanga vonse
chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni     Genesis 1-2
2 Kuyamba kwa chisoni cha munthu
chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni     Genesis 3-6
3 Nowa na kusefukila kwamanzi yakulu
chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni     Genesis 6-10

chipangano chasopano

chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni chitani  daunilodi ma failo amapepala chitani  daunilodi ma failo amapepala Read the Bible
36 Kubadwa kwa Yesu
chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni     Mateyo 1-2, Luka 1-2
40 Zozizwisa za yesu
chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni     Mateyu 8-9, Mariko 1-2, Mariko 4, Luka 4, Luka 8, Yohane 2
54 Isitala yoyamba
chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni     Mateyo 26-28, Luka 22-24, Yohane 13-21
60 Kumwmba, nyumba yokongola ya mulungu
chitani daunilodi ma failo ankhani chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi mtundu wa failo ya buku chitani daunilodi failo ya foni     Yohane 14; 2 Akolinto 5; Chivumbuluso 4, 21, 22
nkhani
nkhani
nkhani
nkhani
nkhani
nkhani
nkhani