Bìoball airson Cloinne

Na sgeulachdan as fheàrr leat bhon Bhìoball. Gu tur an-asgaidh.

Sgeulachdan a ’Bhìobaill

Feumaidh sgeulachdan PDF Reader

Seann Tiomnadh

Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn Luchdaich sìos Faidhle Tract Luchdaich sìos Faidhle Tract Read the Bible
1 Nuair a rinn Dia a h-uile Càil
Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn     Genesis 1-2
2 Toiseach Muladach Man
Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn     Genesis 3-6
3 Noah agus an Tuil Mòr
Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn     Genesis 6-10

Tiomnadh Nuadh

Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn Luchdaich sìos Faidhle Tract Luchdaich sìos Faidhle Tract Read the Bible
36 Breith Ìosa
Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn     Mata 1-2, Lucas 1-2
54 A ’chiad Chàisg
Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn     Mata 26-28, Lucas 22-24, Eòin 13-21
60 Nèamh, Dachaigh Bhrèagha Dhè
Luchdaich sìos faidhle sgeulachd Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle leabhar dathte Luchdaich sìos faidhle fòn     Eòin 14; 2 Corintianaich 5; Taisbeanadh 4, 21, 22