Xec pí hẩư noọng slay

Nhựng cằm tuyện điêp hứn cúa pằng tẳm Xec pí. Tọi mấư sla ngần.

Thom xỏn thâng Xec pí hẩư noọng slay