Xec pí hẩư noọng slay

Nhựng cằm tuyện điêp hứn cúa pằng tẳm Xec pí. Tọi mấư sla ngần.

Mục đích cúa boong khỏi

Ma-thi-ơ Chương 19:14 Chẩu Fạ Jesus phuối: 'Hại làu noọng sláy thâng pạng câu, dá làn chắm chúng, nhoòng vương quốc thiên đàng lẻ pện.'

Xec pí hẩư noọng sláy nhằng tẻo làu het hẩư noọng sláy chăc tằng Chẩu Fạ Giê-su Christ hầư quá việc păn phái bại cằm tuyện Xec pí mì minh họa vạ tài liệu liên quan dưới bại luồng lỏ vạ phương tiện đai căn, bao gồm Trang web, Điện thoại di động / Thiết bị kỹ thuật slổ, bại tuyện tển slăc vạ xec slăc, au mọi tiểng cảng mà nâng noọng sláy mì thể phuối.

Nhựng cằm tuyện Xec pí nẩy xẹ đảy păn phái sla ngần hẩư 1,8 tỷ noọng sláy nưa tẩu fạ ở mặc chải tỉ.

Tình ten inh tin

Receive