Bhibhilia kubhana

Insusu jako nsoga kwingila mubhibhilia. Bhure kabhisa.

Malengo gise

Mathayp 19:14 Yesu akasema, ‘Bhalekagi abhana abhadolido mize kwung’wane mkabhalemeje, kwa sabhabhu ubhufalme wa mbinguni wag’wuwabho.'

Bhibhilia kwu bhana iliho kwajili ya kukufanya yesu kristo amanikane kwu bhana kubhitila bhusambaji wa nsusu ja bhibhilia ja picha na kinwu jin’I ijo jwawikole na jinijo uluujijumlisha katika kela ikabhila ambalyo abhana bhubheja kulomela.

Jiniji insusu ja mubhibhilia jusambajwa kwubhana dunela ngima bhure mpaga imanyikile.

Jisajili na jarida