Bhibhilia kubhana

Insusu jako nsoga kwingila mubhibhilia. Bhure kabhisa.

Lyagano lya kale

Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu Pakua Faili ja Aya Pakua Faili ja Aya Read the Bible
1 Mungu aho akabhumba kila kinnu
Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu     Mwanzo 1-2
2 Ng'wanzo wa huzuni ya mtu
Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu     Mwanzo 3-6
3 Nuhu na mafuriko maduma
Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu     Mwanzo 6-10

Lyagano Jipya

Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu Pakua Faili ja Aya Pakua Faili ja Aya Read the Bible
36 Kubhyalwa kwa Yesu
Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu     Mathayo 1-2, Luka 1-2
40 Miujiza jang'wa Yesu
Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu     Mathayo 8-9, Marko 1-2, 4; Luka 4, 8, Yohana 2
54 Pasaka ya kwandya
Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu     Mathayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Mbingu, Numba nsoga ya ng'wa Mungu
Pakua faili ja hadithi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua Faili la Kitabhu ja Rangi Pakua faili lya simu     Yohana 14; 2 Wakorintho 5; Ufunuo 4, 21, 22