Uşaqlar üçün İncil

İncildən ən sevdiyiniz hekayələr. Tamamilə pulsuzdur.

Əhdi-Ətiq

Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin Trakt Faylını yükləyin Trakt Faylını yükləyin Read the Bible
1 Allah hər şeyi yaratdıqda
Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin     Yaradılış 1-2
2 İnsanın Kədərinin Başlanması
Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin     Yaradılış 3-6
3 Nuh və Böyük Daşqın
Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin     Yaradılış 6-10

Yeni Əhdi

Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin Trakt Faylını yükləyin Trakt Faylını yükləyin Read the Bible
36 İsanın anadan olması
Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin     Matta 1-2; Luka 1-2
40 İsanın Möcüzələri
Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin     Matta 8-9; Mark 1-2, 4; Luka 4, 8; Yəhya 2
54 İlk Pasxa
Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin     Matta 26-28; Luka 22-24; Yəhya 13-21
60 Cənnət, Tanrının Gözəl Evi
Hekayə sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Boyama kitabı sənədini yükləyin Telefon faylını yükləyin     Yəhya 14; 2 Korinflilərə 5; Vəhy 4, 21, 22