Ikalaata kuvhana

Amazwi ge uhagasungwa kufuma mwikalaata. Nalyoli vwawelele.

Ikusudi ilyitu

Masayo 19:14 Uyeesu atili ishi, ‘vhaleshe avhana avhansi vhinze kukwane, na mutahavhadindile, isababu uvhumwene wa kushinamwene wavho.'

Ikalaata kuvhana lilipo Uyeesu amanyishe kuvhana kutushila kugavha amazwi gi kalaata na vyonti vye vikuholana kunamuna zye zitaholine, zikuhusu iweb iya nsi yoonti, isimu yakunyovhe/PDA/’s, amadala ge vhachapisizye ni vitabu ivya rangi, amalumbulo gonti avhana vhaliyanga.

Amazwi gi kalaata gakugvhilwa kuvhana ibilioni 1.8 awelele poponti pal ape yikuwezenkana.

Kujandikisya kwigaziti

Receive