Ikalaata kuvhana

Amazwi ge uhagasungwa kufuma mwikalaata. Nalyoli vwawelele.

Ikalaata ilya ahavhalilizyo

Pungula ifaili ilya izwi
Pungula ifaili ilayashitbu isharangi
Pungula ifaili ilayashitbu isharangi
Pungula ifaili ilya simu
Pungula ifaili ilyidala
Pungula ifaili ilyidala
1 Pe Umulungu avhunvile kila shintu
2 Ulwandilo ulwa amavhivhi
3 Noah namafuriko amapiti