زبانهای دیگر

کتاب مقدس برای کودکان

داستانهای مورد پسند شما از کتاب مقدس کاملا رایگان

هدف ما

متی19:14 عیسی گفت،"بگذارید بچه های کوچک نزد من بیایند و مانع انان نشوید ،زیرا پادشاهی اسمان متعلق به چنین کسانیست*

کتاب مقدس برای کودکان با هدف شناخت عیسی مسیح به کودکان ،توسط داستانهای تصویری از کتاب مقدس و اجزا متفاوت مربوط و رسانه ای شامل:شبکه اینترنت جهانی تلفن همراه/پی دی ای /اس ،تراکتهای چاپ شده تبلیغاتی و کتابهای رنگی در زبانهای بسیاری که کودکان با ان صحبت میکنند میباشد

داستانهای کتاب مقدس در حال پخش رایگان برای 1/8 میلیارد از کودکان تاحد امکان در سرتاسر جهان میباشد

ثبت نام خبرنامهد