Baiboly ho an'ny ankizy

Ny tantara tianao indrindra avy ao amin'ny Baiboly. Maimaimpoana tanteraka.

Tantara amin'ny Baiboly

Ny tantara dia mitaky PDF Reader

Testamenta taloha

Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby Misintona taratasy mivalona File Misintona taratasy mivalona File Read the Bible
1 Rehefa Andriamanitra no nanao ny zava-drehetra
Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby     Genesisy 1-2
2 Ny fanombohan'ny alahelon'ny olona
Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby     Genesisy 3-6
3 Noa sy ny Safo-drano lehibe
Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby     Genesisy 6-10

Testamenta Vaovao

Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby Misintona taratasy mivalona File Misintona taratasy mivalona File Read the Bible
36 Ny nahaterahan'i Jesosy
Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby     Matio 1-2; Lio 1-2
40 Fahagagana’ nataon’i Jesosy
Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby     Matio 8–9; Marka 1–2, 4; Lioka 4, 8; Jaona 2
54 The First Easter
Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby     Matthew 26-28
60 Fonenan' Andriamanitra any an-Danitra
Sintomy ny rakitra rakitra Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra momba ny boky fandokoana Sintomy ny rakitra an-tariby     Jaona 14; 2 Korintiana 5; Apokalipsy 4, 21, 22
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara
Tantara