ကလေးတိအတွက် သမ်မာ ကရန်းစာ

သန်မာ ကရမိးစာမှ အကရိုက် ဆုံး ပုံပြင်. လုံးဝ အခမဲ့ပါ.

ခလေးတိအတွက် သန်နာကရမ်းစာ ဆက်သွယ်ပါ

ငါတို့ရက် နီရာ

Winnipeg: ကနီဒါရက် ဒေါင်လိုက် အလယ်မှာ ဟိရက် လူ 750,000 ဟိရက် မြို့.

ငါတို့ဆီ စာရီးပါ

Bible for Children Inc.
P.O. Box 3
Winnipeg, MB  R3C 2G1

အီးမေးလ်ပို့ပါ

ငါတို့ကို နီရဲ့ နိုင်ငံနဲ့ ဘာသာစကားကို ပြောပြပါ.

Newsletter Sign Up

Receive