Baibuli y’Abato

Emigane y’omu Baibuli ei orakira kukunda. Tihariho kushashura na busha.

Endagaano Enkuru

Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Download Audio File Daunuloodinga Fayiro y’Esimu Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Read the Bible
1 Obu Ruhanga yaakoraga byona
Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi   Daunuloodinga Fayiro y’Esimu   Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Okutandika 1-2
2 Okutandika kw’Okubonaabona kw’Omuntu
Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi   Daunuloodinga Fayiro y’Esimu   Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Okutandika 3-6
3 Noa n’eby’Omwegyemure Muhango
Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi   Daunuloodinga Fayiro y’Esimu   Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Okutandika 6-10

Endagaano Ensya

Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Download Audio File Daunuloodinga Fayiro y’Esimu Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Read the Bible
36 Okuzaarwa kwa Yesu
Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi   Daunuloodinga Fayiro y’Esimu   Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Matayo 1-2, Luka 1-2
54 Amazooka g’Okubanza
Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi   Daunuloodinga Fayiro y’Esimu   Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohaana 13-21
60 Eiguru, Omwanya Murungi Ogu Ruhanga Aratuuramu
Daunuloodinga Fayiro y’Omugane Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi Odaunuloodinge Fayiro y’Ekitabo ky’Okusiigamu Erangi   Daunuloodinga Fayiro y’Esimu   Okudaunuloodinga Fayiro ya Bwaturakiti Yohaana 14; 2 Abakorinso 5; Okushuuruurwa 4, 21, 22
Omugane
Omugane
Omugane
Omugane
Omugane
Omugane
Omugane
Omugane