Baibuli y’Abaana

Ebitebyo bi orikukira kukunda ebirugire omu Baibuli, Tikirikutundwa/ N’ekya busha

Ha ebirikuhwera okuteera Baibuli y’Abaana

Ebi oraahe obirabye omu PayPal