Baibuli y’Abaana

Ebitebyo bi orikukira kukunda ebirugire omu Baibuli, Tikirikutundwa/ N’ekya busha

Ebitebyo by’omu Baibuli

Ebitebyo nibiigurwa PDF Reader

Endagaano Eya Ira

Tunga fiilo y’ebitebyo
Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza
Tunga fiilo y’ekitabo ky’okusigiriza
Tunga fiilo kuruga aha karimagyezi y’omungaro
Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru
Tunga fiilo y’ Obuzingo bw’amakuru
Read the Bible
1 Ruhanga akahanga byona
2 Okutandika kw’obusaasi bw’omuntu
3 Noa n’Omwegyemure Rwiguuga
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo

Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo
Ekitebyo