Tusi Paia mo Tamaiti

O au tala e te fiafia iai mai le Tusi Paia. Matua saoloto.

Tala o le Tusi Paia

E manaʻomia e tala le PDF Reader

Feagaiga Tuai

Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila Download Audio File Sii maia le Faila Telefoni Sii mai le Savali Faila Sii mai le Savali Faila Read the Bible
1 Ina ua faia e le Atua mea uma
Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila   Sii maia le Faila Telefoni     Kenese 1-2
2 Le Amataga o Tagata Faanoanoa
Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila   Sii maia le Faila Telefoni     Kenese 3-6
3 Noa ma le Lolo Tele
Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila   Sii maia le Faila Telefoni     Kenese 6-10

Feagaiga Fou

Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila Download Audio File Sii maia le Faila Telefoni Sii mai le Savali Faila Sii mai le Savali Faila Read the Bible
36 Le Fanau mai o Iesu
Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila   Sii maia le Faila Telefoni     Mataio 1-2, Luka 1-2
54 O Le Uluai Eseta
Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila   Sii maia le Faila Telefoni     Mataio 26-28, Luka 22-24, Ioane 13-21
60 Le Lagi, Le Fale Manaia o le Atua
Sii maia le Faila o le Tala Sii maia le Valivali Tusi Faila Sii maia le Valivali Tusi Faila   Sii maia le Faila Telefoni     Ioane 14; 2 Korinito 5; Faaaliga 4, 21, 22