.ኪታበ ቁራን ለወልዲቸ

ኪታቦ ቁራን ውስጠ ዩወዱዋን ወግሽግ. ተወለምከ ነፃ.

.የኪታብ ቁራን ወግሽግ

.ወግሽግች አዶቤ አንቦት ይከሶን

.የነበረ ኡፎድ

.የወግሽግመረጀ ያውርዱ
.የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ
.የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ
.የስልክ እልቅ ያውርዱ
.የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት
.የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት
1 አላህ ሁለም ጊዘ ቲያልቅ
2 የሰብ ጭንቅ ጀመራን
3 ናሃ ኤታ የሮሬይ ያትፎት ሜይ

ሀጂስ ኡፎድ

.የወግሽግመረጀ ያውርዱ
.የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ
.የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ
.የስልክ እልቅ ያውርዱ
.የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት
.የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት
36 የኢሳ የጬኜቢ
40 ዪኢሳ ወግሽገ
54 ያፍቴ ሞሊድ
60 ሰመይ፡ የአላህ ያቆም ሳን ጋር

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

.ቢታዬ ደቸ ጣቢ ያሉይ ሁለምከ ሙትቸ ለንግድ ነክ የለነ ነፃኑም ኤታ ኪታብ ቁራን ለወልዲቸ © 2003 - 2024 Bible for Children Inc.