.ኪታበ ቁራን ለወልዲቸ

ኪታቦ ቁራን ውስጠ ዩወዱዋን ወግሽግ. ተወለምከ ነፃ.

.የኪታብ ቁራን ወግሽግ

.ወግሽግች አዶቤ አንቦት ይከሶን

.የነበረ ኡፎድ

.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ .የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት .የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት Read the Bible
1 አላህ ሁለም ጊዘ ቲያልቅ
.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ     በህልቀከ ታሃድ ኦሽድ
2 የሰብ ጭንቅ ጀመራን
.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ     ሀለቆቲ ተሺሽድ ስድስት
3 ናሃ ኤታ የሮሬይ ያትፎት ሜይ
.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ     የታለቀቢ ተስድስት አስሪ

ሀጂስ ኡፎድ

.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ .የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት .የተብላሾት ፋይል አትጉብሎት Read the Bible
36 የኢሳ የጬኜቢ
.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ     ማቴዎስ ሀድ ኦሽድ ሉቃስ ሀድ ኦሽድ
40 ዪኢሳ ወግሽገ
.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ     ማቴዎስ 8-9; ማርቆስ 1-2, 4; ሉቃስ 4, 8; ዩሀንስ 2
54 ያፍቴ ሞሊድ
.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ     ማቴዎስ ኮያ ስድስት-ኩያ ስሙት፡ሉቃስ ኩያ ዎሽድ ኩያ ሸሽድ፡ዮሐንስ አስ ሾሽድ ኩየ አድ
60 ሰመይ፡ የአላህ ያቆም ሳን ጋር
.የወግሽግመረጀ ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የቀለም ኪታብአውርዶት ያውርዱ .የስልክ እልቅ ያውርዱ     ዮሐ አስራ ሀራት፡ሆሽድ ቆሮንቶስ ሀምስት ራዕይ አራት ኩያ ሀድ ኩይ ሆሽድ
ወግሽግ
ወግሽግ
ወግሽግ
ወግሽግ
ወግሽግ
ወግሽግ
ወግሽግ