Biblia pre deti

Vaše obľúbené príbehy z Biblie. Úplne zadarmo.

Starý zákon

Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón Stiahnuť súbor materiálov Stiahnuť súbor materiálov Read the Bible
1 Keď Boh všetko stvoril
Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón   Stiahnuť súbor materiálov Genezis 1-2
2 Začiatok ľudského smútku
Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón   Stiahnuť súbor materiálov Genezis 3-6
3 Noach a veľká potopa
Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón   Stiahnuť súbor materiálov Genezis 6-10

Nový zákon

Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón Stiahnuť súbor materiálov Stiahnuť súbor materiálov Read the Bible
36 Narodenie Ježiša
Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón   Stiahnuť súbor materiálov Matúš 1-2, Lukáš 1-2
54 Prvá veľká noc
Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón   Stiahnuť súbor materiálov Matúš 26-28, Lukáš 22-24, Ján 13-21
60 Nebo – nádherný Boží domov
Stiahnuť súbor s príbehom Stiahnuť súbor maľovanky Stiahnuť súbor maľovanky Staihnuť súbor pre telefón   Stiahnuť súbor materiálov Ján 14, 2 Korinťanom 5, Zjavenie 4, Zjavenie 21, 22