Kitaabka Quduuska Ah Ee Loogu Talo Galay Carruurta

Qisooyinkaaga aad jeceshahay ee ka ahaaday Kitaabka Quduuska ah. Dhab ahaantii waa lacag la’aan.

Uugu deeq Kitaabka Quduuska ah ee carruurta

We appreciate all donations, but tax receipts can only be sent to Canadian & USA donors.

United States Donations

Please use the following link to Friends of the Great Commission (FGC) for United States donors. Donations made in US dollars to Friends of the Great Commission (FGC) are tax receiptable in the United States under EIN No. 46-5506318.

USA Donation Form

Canadian Donations

Canadian donors may alternatively send a cheque to Bible for Children, PO Box 3, Winnipeg, MB R3C 2G1, and a tax receipt will be issued.


Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Dhammaanba waxyaalaha ku jira boggani waa lacag-la’aan lagamana ganacsan karo waxaanay leeyihiin xuquuqda daabacaadda © 2003 - 2024 Kitaabka Quduuska ah ee Carruurta.