Notice: Undefined variable: gcontent_year in /home/dndqwb25/public_html/languages/somali/headers.php on line 15
Kitaabka Quduuska ah ee carruurta loogu talo galay » Qisooyin Kitaabka Quduuska ah ku xusan oo lacag la’aan lagusoo dejisan karo

Kitaabka Quduuska ah ee carruurta loogu talo galay

Qisooyinkaaga aad jeceshahay ee ka ahaaday Kitaabka Quduuska ah. Dhab ahaantii waa lacag la’aan.

Qisooyinka Kitaabka Quduuska ah

Qisooyin u baahan Adobe Reader

Axdiga Hore

Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Watch on Youtube Read the Bible
1 Markii Ilaah Sameeyay Waxkasta
Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah
YouTube Video
Bilowgii 1-2
2 Bilowgii murugada dadka
Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah   Bilowgii 3-6
3 Nuux iyo Daadkii Weynaa
Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah   Bilowgii 6-10

Axdiga Cusub

Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Watch on Youtube Read the Bible
36 Dhalashadii Ciise
Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah   Matayos 1-2, Luukos 1-2
54 Sarakiciiddii
Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah
YouTube Video
Matayos 26-28, Luukos 22-24, Yooxanaa 13-21
60 Janno, Guriga Ilaah ee Qurxoon
Soodeji fayl Qiso Soodeji faylka Buugga Midabaysan Soodeji faylka Buugga Midabaysan Download Audio File Soodeji fayl PDA ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah   Yooxanaa 14; 2 Korintos 5; Muujintii 4, 21, 22