Kitaabka Quduuska Ah Ee Loogu Talo Galay Carruurta

Qisooyinkaaga aad jeceshahay ee ka ahaaday Kitaabka Quduuska ah. Dhab ahaantii waa lacag la’aan.

Qisooyinka Kitaabka Quduuska ah

Qisooyin u baahan PDF Reader

Axdiga Hore

Soodeji fayl Qiso
Soodeji faylka Buugga Midabaysan
Soodeji faylka Buugga Midabaysan
Download Audio File
Soodeji fayl PDA ah
Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah
Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Markii Ilaah Sameeyay Waxkasta
2 Bilowgii murugada dadka
3 Nuux iyo Daadkii Weynaa
4 God's Promise to Abraham
5 God Tests Abraham's Love
6 Jacob the Deceiver
7 A Favorite Son Becomes a Slave
8 God Honors Joseph the Slave
9 The Prince From the River
10 The Prince Becomes a Shepherd
11 Goodbye Pharaoh
12 Forty Years
13 Joshua Takes Charge
14 Samson, God's Strong Man
15 Gideon's Little Army
16 Ruth - A Love Story
17 Samuel, God's Boy-Servant
18 The Handsome Foolish King
19 David the Shepherd Boy
20 David the King (Part 1)
21 David the King (Part 2)
22 Wise King Solomon
23 Good Kings, Bad Kings
24 The Man of Fire
25 Elisha, Man of Miracles
26 Jonah and the Big Fish
27 Isaiah Sees the Future
28 Jeremiah, Man of Tears
29 Ezekiel: Man of Visions
30 Beautiful Queen Esther
31 Daniel the Captive
32 Daniel and the Mystery Dream
33 The Men Who Would Not Bend
34 Daniel and the Lions' Den
35 The Great Wall of Nehemiah

Axdiga Cusub

Soodeji fayl Qiso
Soodeji faylka Buugga Midabaysan
Soodeji faylka Buugga Midabaysan
Download Audio File
Soodeji fayl PDA ah
Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah
Soodeji fayl Qoraal-gaaban ah
Watch on Youtube
Read the Bible
37 A Man Sent From God
38 A Terrible Time for Jesus
39 Jesus Chooses 12 Helpers
40 The Miracles of Jesus
41 A Temple Leader Visits Jesus
42 Jesus the Great Teacher
43 The Farmer and the Seed
44 Rich Man, Poor Man
45 The Prodigal Son
46 The Good Samaritan
47 The Woman at the Well
48 Jesus Stills the Stormy Sea
49 The Girl Who Lived Twice
50 Jesus Heals the Blind
51 Jesus Feeds 5000 People
52 Jesus and Lazarus
53 Jesus and Zaccheus
55 The Birth of the Church
56 The Church Meets Trouble
57 Peter and the Power of Prayer
58 From Persecutor to Preacher
59 Paul's Amazing Travels
Qiso
Qiso
Qiso
Qiso
Qiso
Qiso
Qiso
Qiso
Qiso

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

Dhammaanba waxyaalaha ku jira boggani waa lacag-la’aan lagamana ganacsan karo waxaanay leeyihiin xuquuqda daabacaadda © 2003 - 2024 Kitaabka Quduuska ah ee Carruurta.