Kitab Suci / Alkitab Kanggo Murangkalih

Carita Kitab Suci/Alkitab nu Pangdipikaresep ku hidep. Haratis sapinuhna.

Perjangjian Lawas

Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Read the Bible
1 Gusti Nyiptakeun Alam Dunya Sareng Eusina
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Kajadian 1-2
2 Manusa Mimiti Ngaraos Sedih
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Kajadian 3-6
3 Nuh Sareng Caah Gede
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Kajadian 6-10
4 Jangji Gusti ka Abraham
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kajadian 11-21
5 Gusti Nguji Kaasihna Abraham
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kajadian 22-24
6 Yakub Tukang Nipu
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kajadian 25-33
7 Putra nu Dipikaresep Janten Budak
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kajadian 37, 39
8 Gusti Ngamulyakeun Yusup si Budak Beulian
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kajadian 39-45
9 Pangeran Ti Walungan
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kaluaran 2
10 Pangeran Janten Angon
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kaluaran 2-5
11 Wilujeng Kantun Firaun!
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kaluaran 4-15
12 Opat Puluh Taun
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kaluaran 15-34
13 Yosua Nanggung Waler
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yosua 1-6
14 Simson, Jalma Kuatna Gusti
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Hakim-hakim 13-16
15 Pasukan Alit Gideon
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Hakim-hakim 6-8
16 Rut: Hiji Carita Cinta
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Rut
17 Samuel, Budak-Badega Gusti
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         1 Samuel 1-7
18 Raja Bodo Nu Hade Rupa
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         1 Samuel 8-15
19 Daud Budak Angon
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         1 Samuel 16-20
20 Raja Daud (Bagian 1)
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         1 Samuel 24-31
21 Raja Daud (Bagian 2)
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         2 Samuel 1-12
22 Raja Salomo Anu Wijaksana
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         1 Raja-Raja 1-12
23 Raja Nu Bageur, Raja Nu Buruk
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         2 Babad 33-36
24 ManusaSeuneu
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         1 Raja-raja 17-19
25 Elisa, Manusa Mujijat
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         2 Raja-Raja 2-7, 13
26 Yunus jeung Lauk Gede
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yunus
27 Yesaya Ningali Kahareup
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yesaya 1, 6, 7, 9, 53
28 Yermia, Lalaki Cimata
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yermia
29 Yeheskel: Manusa Paningali
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yeheskel
30 Ratu Éster Anu Geulis
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Éster
31 Daniel Urang Tawanan
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Daniel 1-2
32 Daniel Sareng Impian Misterius
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Daniel 2:27-2:39
33 Lalaki Anu Moal Kersa Tungkul
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Daniel 3
34 Daniel Jeung Guha Singa
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Daniel 6
35 Tembok Ageung Nehemiah
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Nehemiah

Perjangjian anyar

Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Read the Bible
36 Lahirna Gusti Yesus
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Mateus 1-2; Lukas 1-2
37 Saurang Lalaki Diutus Ku Gusti
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateus 3, 14:1-14:13
38 Waktos Pikareueuseun Pikeun Yesus
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateus 4:1-4:11
39 Yesus Milih Dua Belas Pembantu
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateus 4:18-7:29
40 Mujijat Yesus
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateus 8:14-9:3
41 Pamimpin Bait Suci Nepungan Yesus
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yohanes 2:13-3:22
42 Yesus Guru Agung
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateus 5-7
43 Patani Jeung Bibit
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateu 13:1-13:23
44 Jalma Beunghar, Jalma Miskin
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Lukas 16
45 Budak Nu Leungit
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Lukas15:11-15:32
46 Urang Samaria Hade Hate
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Lukas 10:25-10:42
47 Awewe di Sumur
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yohanes 4:1-4:32
48 Yesus Ngareureuheun Laut Ribut
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateus 8:23-8:27
49 Mojang Anu Hirup Dua Kali
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Markus 5:21-5:43
50 Yesus Nyageurkeun Nu Lolong
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Markus 10:46-10:52
51 Yesus Nyumponan Dahar 5000 Jalma
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Mateus 14:14-14:21
52 Yesus Jeung Lasarus
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Yohanes 11:1-11:45
53 Yesus Sareng Zakheus
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Lukas 19:1-19:10
54 Paskah Nu Mimiti
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Mateus 26-28, Lukas 22-24, Yohanes 13-21
55 Lahirna Garéja
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kisah Rasul 1-4
56 Garéja Manggihan Masalah
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kisah Rasul 5-7
57 Petrus Sareng Kakuatan Doa
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kisah Rasul 9:32-9:43
58 Ti Panganiaya kana Juru Da'wah
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kisah Rasul 8-9
59 Kumbaraan Paul anu Luar Biasa
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna         Kisah Rasul 16:16-16:40
60 Surga, Bumina Gusti anu Endah
Ngadownload file Carita Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file buku ngawarna Ngadownload file PDA Ngadownload file traktat Ngadownload file traktat Yohanes 14, 2 Korintus 5, Wahyu 4, 21, 22
Carita
Carita
Carita
Carita
Carita
Carita
Carita