Biblia Kwa watoto

Hadithi zinazopendwa kwenye Biblia. Bure kabisa.

Agano la Kale

Shusha faili lenye hadithi
Shusha faili la kitabu cha rangi
Shusha faili la kitabu cha rangi
Download Audio File
Shusha faili la PDA
shusha faili la kipeperushi
shusha faili la kipeperushi
Watch on Youtube
Read the Bible
1 Mungu alipoumba kila kitu
2 Mwanzo wa huzuni wa mtu
3 Nuhu na Mafuriko ya ajabu
4 Agano ya Mungu kwa Ibrahimu
5 Mungu Ajaribu Pendo la Ibrahimu
6 Yakobo Mdanganyifu
10 Mwana wa Mfalme Awa Mchungaji
11 Kwaheri Farao!
13 Yoshua Achukua Madaraka
14 Samsoni, Mtu Hodari wa Mungu
15 Jeshi Dogo la Gideoni

Agano Jipya

Shusha faili lenye hadithi
Shusha faili la kitabu cha rangi
Shusha faili la kitabu cha rangi
Download Audio File
Shusha faili la PDA
shusha faili la kipeperushi
shusha faili la kipeperushi
Watch on Youtube
Read the Bible
37 Mtu atumwa kutoka kwa Mungu
38 Wakati wa kutisha kwa Yesu
39 Yesu awachagua wasaidizi kumi na wawili
43 Mkulima na Mbegu
44 Mtu Tajiri, Mtu Masikini
45 Mwana Mpotevu
46 Msamaria Mwema
47 Mwanamke Kisimani
48 Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi