Biblia Kwa watoto

Hadithi zinazopendwa kwenye Biblia. Bure kabisa.

Agano la Kale

Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi Watch on Youtube Read the Bible
1 Mungu alipoumba kila kitu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi
YouTube Video
Mwanzo 1-2
2 Mwanzo wa huzuni wa mtu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi
YouTube Video
Mwanzo 3-6
3 Nuhu na Mafuriko ya ajabu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi
YouTube Video
Mwanzo 6-10
4 Agano ya Mungu kwa Ibrahimu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Mwanzo 11-21
5 Mungu Ajaribu Pendo la Ibrahimu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Mwanzo 22-24
6 Yakobo Mdanganyifu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Mwanzo 25-33
10 Mwana wa Mfalme Awa Mchungaji
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Kutoka 2-5
11 Kwaheri Farao!
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Kutoka 4-15
12 Miaka Arobaini
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Kutoka 15 hadi Hesabu 14
13 Yoshua Achukua Madaraka
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Yoshua 1-6
14 Samsoni, Mtu Hodari wa Mungu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi           Waamuzi 13-16
15 Jeshi Dogo la Gideoni
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi           Waamuzi 6-8

Agano Jipya

Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi Watch on Youtube Read the Bible
36 Kuzaliwa kwake Yesu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi
YouTube Video
Matayo 1-2, Luka 1-2
37 Mtu atumwa kutoka kwa Mungu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Luka 1, 3, Marko 6
38 Wakati wa kutisha kwa Yesu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Mathayo 4, Luka 4
39 Yesu awachagua wasaidizi kumi na wawili
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Mathayo 4-7, Marko 1, Luka 6
43 Mkulima na Mbegu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Mathayo 13
44 Mtu Tajiri, Mtu Masikini
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Luka 16
45 Mwana Mpotevu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi   Shusha faili la PDA       Luka 15
46 Msamaria Mwema
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi           Luka 10
47 Mwanamke Kisimani
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi           Yohana 4
48 Yesu Anyamazisha Dhoruba Baharini
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi           Mathayo 8, Mathayo 14, Marko 4, Luka 8
54 Pasaka ya kwanza
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi
YouTube Video
Matayo 26-28, Luka 22-24, Yohana 13-21
60 Mbinguni, nyumbani pazuri kwa mungu
Shusha faili lenye hadithi Shusha faili la kitabu cha rangi Shusha faili la kitabu cha rangi Download Audio File Shusha faili la PDA shusha faili la kipeperushi shusha faili la kipeperushi
YouTube Video
Yohana 14, Wakorintho a pili 5, Ufunuo 4, Ufunuo 21-22
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi
hadithi