పిల్లలు కోసం బైబిల్

బైబిల్ నుండి మీ ఇష్టమైన కథలు. ఖచ్చితంగా ఉచిత.

బైబిల్ పాఠాలు

12 బైబిల్ పాఠాలు ఉన్నాయి. పాఠం 1 చదివి మీ సమాధానాలను టైప్ చేయండి. ఆపై పాఠం 1ని . ఇమెయిల్ చేయండి. ఇది సరిచేయబడుతుంది మరియు పాఠం 2 మీకు ఇమెయిల్ చేయబడుతుంది. మీరు పాఠం 12ని పూర్తి చేసే వరకు ఇది కొనసాగుతుంది.

పాఠము 1

ముఖ్యమైనది: మీరు పాఠం 1లో సమాధానాలను టైప్ చేయలేకపోతే, మీకు వేరే PDF రీడర్ అవసరం. దయచేసి ఈ ఉచిత PDF రీడర్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి.

Bible Lessons for Children