พระคัมภีร์สำหรับเด็ก

เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่คุณชื่นชอบ. ฟรีอย่างแน่นอน.

วัตถุประสงค์ของเรา

มัทธิว 19:14 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า 'จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้น'.

เนื้อหาพระคัมภีร์สำหรับเด็กทำให้เด็กๆรู้จักพระเยซูย์ผ่านการแจกจำหน่ายเรื่องราวในพระคำภีร์ และ การกระจายวัตถุดิต่างๆในหลายรูปแบบและสื่อการสอน รวม ทั้ง เวบไซต์ โทรศัพท์ PDA การพิมพ์เนื้อหาเป็นสีสันต่างๆ ในหลายภาษาที่เด็กสามารถพูดได้.

เรื่องราวพระคัมภีร์เหล่านั้นถูกกระจายไปที่ เด็กประมาณ 1.8 ล้านคน โดยการแจกฟรีไปทั่วโลกเท่าที่จะเป็นไปได้.

ข่าวสารต่างๆ

Receive

Instagram
Twitter
Facebook
TikTok
YouTube

สื่อวัตถุดิบต่างๆทั้งหมดในเวบไซต์นี้ฟรีไม่ใช้ในการจำหน่าย และ 2003 - 2024 เรื่องราวพระคัมภีร์สำหรับเด็ก Inc.