พระคัมภีร์สำหรับเด็ก

เรื่องราวในพระคัมภีร์ที่คุณชื่นชอบ. ฟรีอย่างแน่นอน.

พระคัมภีร์เดิม

ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT Read the Bible
1 เมื่อพระเจ้าได้สร้างทุกอย่างเสร็จแล้ว
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT ปฐมกาล 1-2
2 จุดเริ่มต้นของความเศร้าโศกของนุษย์
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT ปฐมกาล 3-6
3 โนอาร์และน้ำท่วมโลก
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT ปฐมการ 6-10
4 พระสัญญาของพระเจ้าต่ออับราฮัม
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ปฐมกาล 11-21
5 พระเจ้าทดสอบความรักของอับราฮัม
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ปฐมกาล 22-24
6 ยาโคบคนหลอกลวง
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ปฐมกาล 25-33
7 ลูกชายสุดที่รักกลายเป็นทาส
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ปฐมกาล 37, ปฐมกาล 39
8 พระเจ้ายกชู ทาส ชื่อ โยเซฟ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ปฐมกาล 39-45
9  เจ้าชายแห่งสายน้ำ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     อพยพ 2
10 จากเจ้าชายกลายเป็นคนเลี้ยงแกะ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     อพยพ 2-5
11 อำลากษัตริย์ฟาโรห์
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     อพยพ 4-15
12 สี่สิบปี
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     อพยพ 15 ถึง กันดารวิถี 14
13 โยชูวาทำหน้าที่แทน
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     โยชูวา 1-6
14  แซมสัน ชายจอมพลังของพระเจ้า
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ผู้วินิจฉัย 13-16
15 กองทัพเล็กๆ ของกิเดโอน
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ผู้วินิจฉัย 6-8
16 รูธ:ตำนานรักของรูธ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     รูธ
17 ซามูเอล เด็กชายผู้รับใช้ที่แสนดี ของพระเจ้า
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     1 ซามูเอล 1-7
18 กษัตริย์ โง่รูปงาม
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     1 ซามูเอล 8-16
19 ดาวิดเด็กเลี้ยงแกะ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     1 ซามูเอล 16-20
20 กษัตริย์ดาวิด ภาคที่ หนึ่ง
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     1 ซามูเอล 24-31, 2 ซามูเอล 1-2
21 กษัตริย์ดาวิด ภาคที่ สอง
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     2 ซาโลมอน 1-12
22 กษัตริย์ซาโลมอน ผู้ฉลาดหลักแหลม
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     1 พงศ์กษัตริย์ 1-12
23 พระราชาเที่ยงธรรม,พระราชาอธรรม
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ถูกพบใน
24 บุรุษแห่งเปลวไฟ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     1 พงศ์กษัตริย์ 17-19, 2 พงศ์กษัตริย์ 2
25 เอลีชาบุรุษแห่งการอัศจรรย์
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     2 พงศ์กษัตริย์ 2-13
26 โยนาห์กับปลายักษ์
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     โยนาห์
27 อิสยาห์มองเห็นอนาคต
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     อิสยาห์ 1, 6, 7, 9, 53
28  เยเรมีย์บุรุษเจ้าน้ำตา
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     เยเรมีย์
29 เอเสเคียล : บุรุษแห่งนิมิต
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     เอเสเคียล
30 เอสเธอร์พระราชินีผู้งดงาม
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     เอสเธอร์
31 นักโทษดาเนียล
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ดาเนียล 1-2
32 ดาเนียลกับความฝันอันล้ำลึก
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ดาเนียล 2
33 บุรุษผู้ไม่ยอมก้มกราบ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ดาเนียล 3
34 ดาเนียลในถ้ำสิงโต
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ดาเนียล 6
35 กำแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่ของเนหะมีย์
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     เนหะมีย์

พระคัมภีร์ใหม่

ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT Read the Bible
36 พระกำเนิดของพระเยซู
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT มัทธิว 1-2; ลูกา 1-2
37 ชายคนหนึ่งที่ พระเจ้าส่งมา
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มาระโก6, ลูกา 1, 3
38 ช่วงเวลามารผจญพระเยซู
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มัทธิว 4, ลูกา 4
39 พระเยซูเลือกสาวกสิบสองคน
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มัทธิว 4-7, มาระโก 1, ลูกา 6
40 พระเยซูสำแดงการอัศจรรย์
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มัทธิว 8-9, มาระโก 1-2, มาระโก 4, ลูกา 4, ลูกา 8, ยอห์น 2
41 ผู้นำพระวิหารเยี่ยมเยียนพระเยซู
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ยอห์น 2-3, กันดารวิถี 21
42 พระเยซูพระอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มัทธิว 5-7, ลูกา 6
43  ชาวนา กับ เมล็ดพืช
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มัทธิว 13
44 เศรษฐีหนุ่ม กับ ขอทานหนุ่ม
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ลูกา 16
45 บุตรน้อยหลงหาย
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ลูกา 15
46 ชาวสะมาเรียผู้ใจดี
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ลูกา 10
47 พระเยซูกับหญิงชาวสะมาเรีย
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ยอห์น 4
48 พระเยซูทรงทำให้พายุสงบ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มัทธิว 8,มัทธิว 14,มาระโก 4 ,ลูกา 8
49 เด็กสาวที่ตายแล้วฟื้น
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มาระโก 5, ลูกา 8
50 พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     มาระโก 10, ลูกา 18, ยอห์น 9
51 พระเยซูเลี้ยงคน ห้าพันคน
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ยอห์น 6
52 พระเจ้ากับลาซารัส
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ยอห์น 11
53 พระเยซูกับศักเคียส
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     ลูกา 19
54 การคืนชีพของพระเยซูครั้งที่หนึ่ง
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT มัทธิว 26-28; ลูกา 22-24; ยอห์น 13-21
55 ต้นกำเนิดของคริสตจักร
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     กิจการอัครทูต 1-4
56 คริสตจักรประสบปัญหา
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     กิจการอัครทูต 5-7
57 เปโตรและพลังแห่งคำอธิษฐาน
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     กิจการอัครทูต 9-12
58 จากมือสังหารกลายเป็นนักประกาศ
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     กิจการอัครทูต 8-9
59 การเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของเปาโล
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ   ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot     กิจการอัครทูต 16, 27, 28
60 สวรรค์ บ้านที่สวยงามของพระเจ้า
ดาวโหลดเรื่องราวต่างๆ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ ดาวโหลดเนื้อหาของหนังสือรูปภาพ Download Audio File ดาวโหลดเนื้อหา Palm Pilot ดาวโหลดข้อมูล TT ดาวโหลดข้อมูล TT ยอห์น 14; 2 โครินธ์ 5; วิวรณ์ 4, 21, 22
เรื่องราว
เรื่องราว
เรื่องราว
เรื่องราว
เรื่องราว
เรื่องราว
เรื่องราว
เรื่องราว