መጽሓፍ ቅዱስ ንህጻናት

ትፈትወን ዛንታታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ. ብምሉኡ ነጻ.

ዛንታታት መጽሓፍ ቅዱስ

ዛንታታት ኣዶቤ ሪደር ዘድልዮ

ብሉይ ኪዳን

መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል Read the Bible
1 እግዚኣብሒር ኩሉ ክፈጥሮ እንከሎ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 1-2
2 ውድቀት ሰብ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 3-6
3 ኖህን ማይ ኣይህን
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 6-10
4 መብጽዓ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 11-21
5 እግዚኣብሄር ን ናይ ኣብርሃም ፍቅሪ ከም ዝመርመሮ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 22-24
6 ያእቆብ እቲ ዘታለለ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 25-33
7 እቲ ፍቁር ውሉድ፡ ባርያ ኮይኑ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 37፡ ዘፍጥረት 39
8 ኣምላኽ ንዮሴፍ ኸም ዘኽበሮ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 39-45
9 እቲ ካብ ውሑጅ ዝደሓነ ልኡል
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘጽኣት 2
10 እቲ ካብ ውሑጅ ዝደሓነ ልኡል
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘጽኣት 2
11 ቻው ቻው ፈርኦን!
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘጽኣት 4-15
12 ኣርብዓ ዓመታት
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘጽኣት 15 - ዘሁልቚ
13 ያእቆብ እቲ ዘታለለ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዘፍጥረት 25-33
14 ሲምሶን ሓያል ናይ ኣምላኽ ሰብ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     መሳፍንቲ 13-16
15 ናይ ጊደውን ውሑዳት ወተሃደራት
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     መሳፍንቲ 6-8
16 ሩት፦ ታሪኽ ፍቕሪ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ሩት
17 ሳሙኤል እቲ ንኡስ ኣገልጋሊ ኣምላኽ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             1 ሳሙኤል 1-7
18 እቲ መልክዕኛ ዓሻ ንጉስ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             1 ሳሙኤል 8-15
19 ዳዊት እቲ ጓሳ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             1 ሳሙኤል 16-20
20 ንጉስ ዳዊት (1ይ ክፋል)
መራገፊ ዛንታ ፋይል             1 ሳሙኤል 24-31
21 ዳዊት እቲ ንጉስ [ካልኣይ ክፋል]
መራገፊ ዛንታ ፋይል             2 ሳሙኤል 1-12
22 ጥበበኛ ንጉስ ሰሎሞን
መራገፊ ዛንታ ፋይል             1 ነገስት 1-12
23 ቅኑዓትን እኩያትን ነገስታት
መራገፊ ዛንታ ፋይል             2 ዜና መዋእል 33-36
24 እቲ ናይ ሓዊ ሰብ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             1 ነገስት 17-19
25 ኤልሳዕ፡ ናይ ተኣምራት ሰብ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             2 ነገስት 2-7, 13
26 ዮናስን እቲ ዓብዪ ዓሳን
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ዮናስ
27 ኢሳይያስ ንመጻኢ ይርእይ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ኢሳይያስ 1, 6, 7, 9, 53
28 ኤርምያስ፡ እቲ ናይ ንብዓት ሰብ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ኤርምያስ እዩ።
29 ህዝቅኤል፡ እቲ ናይ ራእይ ሰብ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ህዝቅኤል
30 እታ መክዕኛ ንግስቲ ኣስቴር
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ኣስቴር
31 ዳንኤል እቲ ምሩኽ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ዳንኤል 1-2
32 ዳንኤልን ምስጢራዊ ሕልምን።
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ዳንኤል 2:27-2:39
33 እቶም ዘይዕጸፉ ሰባት
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ዳንኤል 3
34 ዳንኤልን ኣብ በዓቲ ኣናብስ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ዳንኤል 6
35 እቲ ዓቢ መንደቕ ነህምያ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ነህምያ

ሓድሽ ኪዳን

መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል Read the Bible
36 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማቴ 1-2 ሉቃ 1-2
37 እቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተላእከ ሰብኣይ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማሪቆስ 6፡ ሉቃስ 1፡ ሉቃስ 3
38 ናይ የሱስ ናይ ፈተና ግዜ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማቴዎስ 4፡ ሉቃስ 4
39 የሱስ ዓሰርተ ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝመረጸ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማቴዎስ 4-7፡ ማሪቆስ 1፥ ሉቃስ 6
40 የሱስ ዝገበሮ ተኣምራታት
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማቴዎስ 8-9፡ ማሪቆስ 1-2፡ ማሪቆስ 4፡ ሉቃስ 4፡ ሉቃስ 8፡ ወንጌል ዮውሃንስ 2
41 ሓለቃ ቤት መቅደስ ናብ የሱስ ከምዝመጸ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዮው 2-3, ዘሁ 21
42 የሱስ እቲ ብሉጽ መምህር
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማቲዎስ 5-7 ሉቃስ 6
43 ሓረስታይን ዘርእን
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማቴ 13
44 እቲ ሃብታምን ሰብኣይን እቲ ድኻ ሰብኣይን
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ሉቃ 16
45 እቲ ጥፉእ ወዲ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ሉቃ 15
46 እቲ ርህሩህ ሳምራዊ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ሊቃስ 10
47 እታ ሰበይቲ ኣብቲ ዒላ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     የው 4
48 የሱስ ማዕበል ከምዝህድእ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል   ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ወ.ማትዮስ 8 ፡ ወ.ማትዮስ 14 ፡ ወ.ማሪቆስ 4 ፡ ወ. ሉቃስ 8
49 እታ ካልኣይ ግዜ ብህይወት ዝነበረት ጓል
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ማርቆስ 5:21-5:43
50 ኢየሱስ ንሓደ ዕውር ከም ዘሕወየ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ማርቆስ 10:46-10:52
51 ኢየሱስ ን 5000 ሰባት ከም ዝመገበ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ዮሃንስ 6
52 ኢየሱስን ኣልኣዛርን
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ዮሃንስ 11:1-11:45
53 ኢየሱስን ዘኬዎስን
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ሉቃስ 19:1-19:10
54 ቀዳማይ ትንሳኤ ሙታን
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ማቴ 26-28 ሉቃ 22-24 ዮሃ 13-21
55 ውልደት ቤተ-ክርስትያን
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ግብሪ ሓዋርያት 1-4
56 እታ ንቤተ-ክርስትያን ዘጋጠማ ሽግር
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ግብሪ ሃዋርያት 5-7
57 ጴጥሮስን፡ ናይ ጸሎት ሓይልን
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ግብሪ ሃዋርያት 9:32-9:43
58 ካብ ሰጓጒ ናብ ሰባኺ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ግብሪ ሃዋርያት 8-9
59 ዘደንቅ ጉዕዞታት ጳውሎስ
መራገፊ ዛንታ ፋይል             ግብሪ ሃዋርያት 16:16-16:40
60 መንግስተ ሰማያት ዝበለጸት ከተማ ኣምላኽ
መራገፊ ዛንታ ፋይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል Download Audio File ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል     ዮሃንስ 14; 2ቈረንጦስ 5; ራእይ 4፣21፣22
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ