መጽሓፍ ቅዱስ ንህጻናት

ትፈትወን ዛንታታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ. ብምሉኡ ነጻ.

ዛንታታት መጽሓፍ ቅዱስ

ዛንታታት ኣዶቤ ሪደር ዘድልዮ

ብሉይ ኪዳን

መራገፊ ዛንታ ፋይል
ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል
ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል
Download Audio File
ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል
ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል
ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል
Read the Bible
1 እግዚኣብሒር ኩሉ ክፈጥሮ እንከሎ
2 ውድቀት ሰብ
3 ኖህን ማይ ኣይህን
4 መብጽዓ እግዚኣብሄር ንኣብርሃም
5 እግዚኣብሄር ን ናይ ኣብርሃም ፍቅሪ ከም ዝመርመሮ
6 ያእቆብ እቲ ዘታለለ
7 እቲ ፍቁር ውሉድ፡ ባርያ ኮይኑ
8 ኣምላኽ ንዮሴፍ ኸም ዘኽበሮ
9 እቲ ካብ ውሑጅ ዝደሓነ ልኡል
10 እቲ ካብ ውሑጅ ዝደሓነ ልኡል
11 ቻው ቻው ፈርኦን!
12 ኣርብዓ ዓመታት
13 ያእቆብ እቲ ዘታለለ
14 ሲምሶን ሓያል ናይ ኣምላኽ ሰብ
15 ናይ ጊደውን ውሑዳት ወተሃደራት
16 Ruth - A Love Story
17 Samuel, God's Boy-Servant
18 The Handsome Foolish King
19 David the Shepherd Boy
20 David the King (Part 1)
21 David the King (Part 2)
22 Wise King Solomon
23 Good Kings, Bad Kings
24 The Man of Fire
25 Elisha, Man of Miracles
26 Jonah and the Big Fish
27 Isaiah Sees the Future
28 Jeremiah, Man of Tears
29 Ezekiel: Man of Visions
30 Beautiful Queen Esther
31 Daniel the Captive
32 Daniel and the Mystery Dream
33 The Men Who Would Not Bend
34 Daniel and the Lions' Den
35 The Great Wall of Nehemiah

ሓድሽ ኪዳን

መራገፊ ዛንታ ፋይል
ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል
ምርጋፍ ሕብራዊ መጻሕፍቲ ፍይል
Download Audio File
ምርጋፍ ውዲሓ ፋይል
ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል
ምርጋፍ በራሪ ጽሑፋት ፋይል
Read the Bible
36 ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ
37 እቲ ካብ እግዚኣብሄር ዝተላእከ ሰብኣይ
38 ናይ የሱስ ናይ ፈተና ግዜ
39 የሱስ ዓሰርተ ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝመረጸ
41 ሓለቃ ቤት መቅደስ ናብ የሱስ ከምዝመጸ
42 የሱስ እቲ ብሉጽ መምህር
43 ሓረስታይን ዘርእን
44 እቲ ሃብታምን ሰብኣይን እቲ ድኻ ሰብኣይን
45 እቲ ጥፉእ ወዲ
46 እቲ ርህሩህ ሳምራዊ
47 እታ ሰበይቲ ኣብቲ ዒላ
49 The Girl Who Lived Twice
50 Jesus Heals the Blind
51 Jesus Feeds 5000 People
52 Jesus and Lazarus
53 Jesus and Zaccheus
54 ቀዳማይ ትንሳኤ ሙታን
55 The Birth of the Church
56 The Church Meets Trouble
57 Peter and the Power of Prayer
58 From Persecutor to Preacher
59 Paul's Amazing Travels
60 መንግስተ ሰማያት ዝበለጸት ከተማ ኣምላኽ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ
ዛንታ

ዛንታ

ዛንታ